Teachers

Chairperson: MISS YIP WAI KI
Vice Chairpersons: MR CHEUNG CHUN YIN
Member: MR. LI LINGSHU

1A MISS YIP WAI KI

1B MISS YIP WAI KI

1C MISS YIP WAI KI

1D MR CHEUNG CHUN YIN

1E MR CHEUNG CHUN YIN

2A MISS YIP WAI KI

2B MR LI LINGSHU

2C MR LI LINGSHU

2D MISS YIP WAI KI

2E MISS YIP WAI KI

3A MR CHEUNG CHUN YIN

3B MISS YIP WAI KI

3C MR CHEUNG CHUN YIN

3D MISS YIP WAI KI

4A MR LI LINGSHU

4B MR LI LINGSHU

4C MR CHEUNG CHUN YIN

4D MR LI LINGSHU

5A MR CHEUNG CHUN YIN

5B MR LI LINGSHU

5C MR LI LINGSHU

6A MR CHEUNG CHUN YIN

6B MR CHEUNG CHUN YIN

6C MISS YIP WAI KI

Top